Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005

Title: Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005
Variant title:
  • Die archäologische Untersuchung der Zestörung der großmährischen Burgwallbefstigung Pohansko bei Břeclav im Jahr 2005
Author: Dresler, Petr
Source document: Dresler, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. Dresler, Petr (Editor); Měřínský, Zdeněk (Editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 30-37
Extent
30-37
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Práce představuje poznatky zjištěné archeologickým terénním výzkumem destrukce opevnění centrální části Pohanska u Břeclavi. Řez v pořadí osmnáctý je situován v jihovýchodním úseku linie opevnění, jenž dosahuje celkové délky 2,2 kilometru. Výzkum nebyl v roce 2005 dokončen pro náročné terénní podmínky a nepřízeň počasí, přesto je jeho dosavadní přínos pro poznání konstrukce hradby a terénní situace uvnitř i vně opevněného areálu důležitý.