Výběrová bibliografie

Title: Výběrová bibliografie
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Pospíšil, Ivo. Kapitoly z ruské klasické literatury : (nástin vývoje, klíčové problémy a diskuse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 167-176
Extent
167-176
Type
Bibliography; References
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license