Souvětí

Title: Souvětí
Variant title:
  • Сложное предложение
    • Složnoje predloženije
Author: Bauer, Jaroslav
Source document: Bauer, Jaroslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. Bauerová, Marta (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972, pp. [167]-320
Extent
[167]-320
Type
Chapter
Language
Czech
Russian
French
Rights access
open access
License: Not specified license