Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé

Title: Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé
Author: Berger, Olga
Source document: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Izdanije pervoje Brno: Masaryk University Press, 2021, pp. 129-133
Extent
129-133
Type
Summary
Language
Czech
Rights access
open access
License: N/A