Nieudana ucieczka przed "gębą" : czytając Kunderę przez pryzmat Gombrowicza

Title: Nieudana ucieczka przed "gębą" : czytając Kunderę przez pryzmat Gombrowicza
Variant title:
  • Unsuccessful escape from the "mug" : reading Kundera through Gombrowicz
Source document: Slavica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 63-72
Extent
63-72
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
W artykule powieść Milana Kundery Życie jest gdzie indziej poddana została nowej analizie przy pomocy klasycznych już pojęć przejętych z Ferdydurke Witolda Gombrowicza – "gęba", "pupa" i "łydka". Poruszone zostały kwestie związane z ludzkim uzależnieniem od formy i z technikami manipulacyjnymi, nie pozwalającymi głównemu bohaterowi dojrzeć. Ważne miejsce zajmuje również stosunek Milana Kundery do twórczości Witolda Gombrowicza. Kundera przenikliwie ilustruje, iż tożsamość nie jest czymś stałym i niezmiennym. Pokazuje, jak ludzie mogą zmieniać się, często na przekór własnej woli, pod wpływem wzroku innych.
The article offers a new analysis and interpretation of the novel Life is Elsewhere by Milan Kundera using the now classic concepts from Witold Gombrowicz's Ferdydurke – "mug", "arse" and "calf". Issues related to human dependence on form and manipulation techniques that prevent the main protagonist from maturing are also touched upon. Finally, Milan Kundera's attitude toward the work of Witold Gombrowicz also plays an important role. Kundera astutely illustrates that identity is not something constant and unchanging. He shows how people can change, often against of their own will and under the influence of others' eyes.