Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru

Title: Медиа-поэзия jako událost ve virtuálním i veřejném prostoru
Variant title:
  • The media-poetry as an event in virtual and public space
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 67-74
Extent
67-74
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je věnován novému fenoménu v kontextu současné ruské literatury, fenoménu media-poezie. Mediapoezii pojímá v kontextu transmediální literatury/umění, předkládá její charakteristiku a prezentuje ji ve vztahu k tradiční tištěné literatuře i k současné digitální (elektronické) literatuře. Autorka se soustřeďuje na takové rysy této umělecké oblasti, jako jsou transmedialita, aktivismus, tematizace materiality a performativity literárního díla i tvůrčího procesu, těsné spojení umělecké tvorby s její teoretickou reflexí. Transmediální poezie je prezentována na konkrétních příkladech z tvorby Pavla Arseňjeva, básníka, kritika, teoretika, jedné z nejzajímavějších osobností této oblasti současné ruské literární scény.
The article approaches the topic of a new phenomenon in the context of contemporary Russian literature, the phenomenon of media-poetry. It handles it within the context of transmedia literature/art, attempts to give its characteristics in the relationship with print literary tradition as well as contemporary digital (electronic) literature. The characteristics of this area of contemporary literature stressed by the author are transmediality, activism, thematization of materiality and performativity of the work of art as well as the creative process, the connection of artistic practice with its theoretical reflection. Attention is paid to works by Pavel Arseniev, poet, critic, independent researcher, one of the most interesting figures of contemporary Russian poetic scene.