Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek

Title: Dějiny a paměť holocaustu na základě analýzy memoárových vzpomínek
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 272-274
Extent
272-274
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hes, Milan. Promluvili o zlu: holocaust mezi dějinami a pamětí--. 1. vyd. Praha: Epocha, 2013. 346 s. ISBN 978-80-7425-191-7.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.