K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie

Title: K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie
Variant title:
  • How to translate poetry
Author: Malý, Radek
Source document: Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. [125]-133
Extent
[125]-133
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study examines how in the Czech tradition translation of poetry has been perceived. The Czech tradition of translation of poetry is specific and translators have high demands. The study is looking for common and different points in the translation of poetry at two opposing theories of translation: the theory of functional equivalence from Jiří Levý and functionalist concept of translation, which brought into Czech Zbyněk Fišer. After a confrontation with other translation theories of Ján Vilikovský and Milan Hrdlička can we see, that the area of translation of poetry is so specific and demanding, that it is difficult to apply the scale of individual theories. On the contrary, it seems that just the translation of poetry can be a common ground for all these theories.
References
[1] APEL, F. – KOPETZKI, A.: Literarische Übersetzung. J. b. Metzler, Stuttgart, Weimar 2003

[2] APPEL, M.: Lyrikübersetzen. Übersetzungswissenschaftliche und Sprachwissenschaftliche Grundlagen für ein Rahmenmodell zur Übersetzungskritik. Hartwig Kalverkämper und Larisa Schippel, Frankfurt am Main 2004

[3] FIŠER, Z.: Překlad jako kreativní proces: teorie a praxe funkcionalistického překládání. Brno, Host 2009

[4] HAUSENBLAS, K.: Výstavba jazykových projevů a styl. AUC, Praha 1971

[5] HILSKÝ, M.: O nepřeložitelnosti aneb rytmus jako prvek významotvorný. Souvislosti 2/1998

[6] HRDLIČKA, M.: Literární překlad a komunikace: k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. ISV, Praha 2003

[7] JONES, F. R.: Poetry Translating as Expert Action. Benjamins Translation Library, Amsterdam 2011

[8] KUFNEROVÁ, Z.: Čtení o překládání. H&H, Praha – Jinočany 2009

[9] LEVÝ, J.: Umění překladu. Ivo Železný, Praha 1998

[10] MATHESIUS, V.: O problémech českého překladatelství. Přehled 11/1913

[11] NORD, C.: Textanalyse und Übersetzen: theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Rodopi, Amsterdam 1988

[12] REISS, K. – VERMEER, J.: Grundlegung einer allgemeinen Theorie der Übersetzung. Niemeyer, Tübingen 1984

[13] REISS, K.: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. Hueber, München 1986

[14] VILIKOVSKÝ, J.: Preklad jako tvorba. Ivo Železný, Praha 2002