Participium ve spojení se slovesem býti

Title: Participium ve spojení se slovesem býti
Author: Kopecký, Milan
Source document: Kopecký, Milan. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 70-92
Extent
70-92
Type
Chapter
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Church Slavic
Rights access
open access
License: Not specified license