Souhrnná charakteristika stsl. participiálních konstrukcí

Title: Souhrnná charakteristika stsl. participiálních konstrukcí
Source document: Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 147-153
Extent
147-153
Type
Chapter
Language
Czech
Greek, Ancient (to 1453)
Church Slavic
Rights access
open access
License: Not specified license