Andonova, Sonja

Name variants:

Andonova, Sonja (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Andonova, Sonja. Osm "střípků" ze světa bývalé srbochorvatštiny. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 4, pp. 79–82.

Article
Andonova, Sonja. Znovu o kouzlu překladu. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 4, pp. 77–78.