Bakoš, Ján

Name variants:

Bakoš, Ján (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Bakoš, Ján. Epistemologický obrat na ceste historika umenia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19901992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 7–20.

Article
Bakoš, Ján. Kritiky ikonológie a Albert Kutal. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19791980, vol. 28-29, iss. F23-24, pp. 9–18.

Article
Bakoš, Ján. O ontologickej štruktúre ikony : (príspevok k ontológii obrazu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, vol. 19-20, iss. F14-15, pp. 89–95.

Article
Bakoš, Ján. Poznámky o románskej nástennej maľbe na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, vol. 17, iss. F12, pp. 13–20.

Article
Bakoš, Ján. Štruktúra a genéza predely oltára sv. Kataríny v kostole sv. Jakuba v Levoči. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, vol. 21, iss. F16, pp. 73–90.