Bečka, Jiří

Name variants:

Bečka, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Bečka, Jiří. Sborníky Carpatica a společenské vědy. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 41–50.

Chapter
Zelenková, Anna; Bečka, Jiří. Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990-1995). In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, pp. 315–360.