Bičan, Aleš

Name variants:

Bičan, Aleš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Bičan, Aleš. [Krčmová, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 367–371.

Article
Bičan, Aleš. Kvantitativní analýza slabiky v českém lexikonu. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 87–107.

Article
Bičan, Aleš; Bičanová, Lenka. Nástin typologie fonologických změn na úrovni slova. Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 7–25.

Article
Bičan, Aleš. Notes on diaereme. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, vol. 55, iss. A54, pp. 31–42.

Article
Bičan, Aleš. Phonology in axiomatic functionalism. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 19–33.

Article
Bičan, Aleš. Signum-theory in axiomatic functionalism : (in margine Ontological Questions in Linguistics by Jan W. F. Mulder and Paul Rastall). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 5–18.