Bielich, Mário

Name variants:

Bielich, Mário (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Bielich, Mário; Elgyütt, Jozef. Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 597–611.

Article
Bielich, Mário. Archeologický výskum Lietavského hradu v rokoch 2012–2013 : piata a šiesta výskumná sezóna. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 115–129.

Article
Bielich, Mário; Slobodová, Simona. Archeologický výskum na Plaveckom hrade v rokoch 2018 a 2020. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 65–81.

Article
Bielich, Mário. Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 689–699.

Article
Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava; Bielich, Mário; Zajacová, Barbora; Nemergut, Adrián. Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 41–57.

Article
Bielich, Mário. Správa o archeologickom výskume Kostola sv. Mikuláša v Kovarciach (okres Topoľčany) v rokoch 2016–2019. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 233–252.