Breithutová, Helga

Name variants:

Breithutová, Helga (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Sedlák, Jiří. Die Ontogenese der zielenden Bewegungen bei Kindern bis zu drei Jahren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 29–36.

Article
Mainušová, Helena. Sociálně politické aspekty učení Matěje z Janova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1970, vol. 19, iss. C17, pp. 35–51.

Article
Breithutová, Helga. [Studia Anglica Poznaniensia: an international review of English studies. Vol 1]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1970, vol. 19, iss. A18, pp. 138–140.

Article
Breithutová, Helga. The function of tenses used in modern English temporal clauses. Brno studies in English. 1968, vol. 7, iss. 1, pp. 129–148.