Komunikační písemnosti moravských panství : případová analýza na příkladu komunikace panství Třebíč, Uherský Brod, Veveří a Židlochovice na konci 18. a v první polovině 19. století

Title: Komunikační písemnosti moravských panství : případová analýza na příkladu komunikace panství Třebíč, Uherský Brod, Veveří a Židlochovice na konci 18. a v první polovině 19. století
Variant title
Communication papers of Moravian estates : case analysis example of communication of estates Třebíč, Uherský Brod, Veveří and Židlochovice at the end of the 18th and the eginning of the 19th century
Source document: Studia historica Brunensia. 2020, vol. 67, iss. 1, pp. 81-89
Extent
81-89
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
The study is based on an analysis of the communication papers of selected manorial nobility administrations, mainly from the end of the 18th and the beginning of the 19th century, using four large Moravian estates Třebíč, Uherský Brod, Veveří and Židlochovice as examples. It is concerned with individual types of documents and the form of communication between the particular levels of instance administration.
Summary language