Čapka, Josef

Name variants:
Čapka, Josef (preferred)
Čapka Drahlovský, Josef
Čapka-Drahlovský, Josef
Drahlovský, Josef
Content type
Displaying 1 - 25 of 31.

Chapter
Čapka, Josef. Dožatá neboli obžinky. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Královničky. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Neděle květná. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Neděle smrtná. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Nový rok. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. O hudbě církevní. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter

Chapter
Čapka, Josef. O robotě. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. O svatbě. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Book
Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Ohlédání hranic. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Písně různého obsahu. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Písně svatební. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Písně vojenské. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Pondělí svatodušní. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Předmluva. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Slavení práva. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Blažej (dne 3. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Dorota (dne 6. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Jakub (1. května). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Jan Křtitel (24. června). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Mikuláš (6. prosince). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Sv. Štěpán. In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013

Chapter
Čapka, Josef. Svatá Háta (dne 5. února). In: Čapka, Josef. Obyčeje a zpěvy lidu moravského. 2013