Červeňák, Andrej

Name variants:

Červeňák, Andrej (preferred)
Червеняк, Андрей
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Chapter
Červeňák, Andrej. "Фантастическая трилогия" Ф.М. Достоевского. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 169–176.

Chapter
Červeňák, Andrej. Dve optiky postihnutých. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 43–48.

Chapter
Červeňák, Andrej. Na margo Gogoľovho dvojníctva. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, pp. 77–82.

Chapter
Červeňák, Andrej. Na margo slovenského myslenia o literatúre. In: Aktuální slovakistika. 2004, pp. 25–29.

Chapter
Červeňák, Andrej. Sen v paradigmách umenia a literatúry. In: Problémy poetiky. 2006, pp. 217–221.

Chapter
Červeňák, Andrej. Slovenský naturizmus v ruskej optike. In: Slovensko mimo Slovensko = Slovensko mimo Slovenska. 2008, pp. 35–39.

Article
Červeňák, Andrej. А.С. Пушкин в Словакии. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 1, pp. 20–27.

Article
Červeňák, Andrej. К проблематике романтической аксиологии. Новая русистика. 2008, vol. 1, iss. 2, pp. 3–10.