Červená, Kateřina

Name variants:

Červená, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Bíško, Richard; Červená, Kateřina; Milo, Peter; Petřík, Jan. Nový halštatský areál Suchohrdly "U Hájkova mlýna" v mikroregionálním kontextu. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 47–70.

Article
Červená, Kateřina; Hrubý, Petr. Sídlište z mladší a pozdní doby halštatské u Lažínek (kraj Vysocina). Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 71–112.