Cetl, Jiří

Name variants:

Cetl, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 87.

Article
Cetl, Jiří. [Amsterdamski, Stefan. Between experience and metaphysics: philosophical problems of the evolution of science]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. B26-27, pp. 104–110.

Article
Cetl, Jiří. Antické myšlení jako historický typ filozofování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1989-1990, vol. 38-39, iss. B36-37, pp. 29–39.

Article
Cetl, Jiří. Antické myšlení v díle Ludvíka Svobody. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. B26-27, pp. 85–87.

Article
Cetl, Jiří. [Aspekte der Modernität. Herausgegeben von Hans Steffens]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1969, vol. 18, iss. B16, pp. 107–108.

Article
Cetl, Jiří. [Baczko, Bronisław et al. Filozofia i utopia: studia z dziejów ideologii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1967, vol. 16, iss. B14, pp. 128.

Article
Cetl, Jiří. [Die Bedeutung der Wissenschaftsgeschichte für die Wissenschaftstheorie: Symposium der Leibniz-Gesellschaft, Hannover, 29.-30. Nov. 1974]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. B26-27, pp. 102–104.

Article
Cetl, Jiří. Der Begriff der Geschichte im zeitgenössischen Naturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1986, vol. 35, iss. B33, pp. 99–102.

Chapter
Cetl, Jiří. Bibliografie. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, pp. 155–166.

Article
Cetl, Jiří. Český pozitivismus meziválečného období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1972, vol. 21, iss. B19, pp. 55–70.

Chapter
Cetl, Jiří. Charakter českého pozitivismu a jeho dědictví. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, pp. 123–153.

Article
Cetl, Jiří. Člověk v soudobé sociologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1965, vol. 14, iss. B12, pp. 61–73.

Article
Cetl, Jiří. [Dąmbska, Izydora. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1963, vol. 12, iss. B10, pp. 112.

Chapter
Cetl, Jiří. Der tschechische Pozitivismus : Beitrag zur Charakterisierung einer der Traditionen des tschechischen bürgerlichen Denkens. In: Cetl, Jiří. Český pozitivismus : příspěvek k charakteristice jedné z tradic českého buržoazního myšlení. 1981, pp. 167–173.

Article
Cetl, Jiří. Erkenntnis und Wissenschaft im Lichte des zeitgenössischen Naturalismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, vol. 32, iss. B30, pp. 81–84.

Article
Cetl, Jiří. Filosofické dílo G.V. Plechanova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1960, vol. 9, iss. B7, pp. 128.

Chapter
Cetl, Jiří. Filosofie a krizový vývoj naší strany a společnosti. In: Padesát vítězných let : sborník prací z vědecké konference filosofické fakulty University J. E. Purkyně k 50. výročí vzniku Komunistické strany Československa. 1973, pp. 31–42.

Article
Cetl, Jiří. Filosofické krédo Františka Krejčího. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1971, vol. 20, iss. B18, pp. 45–60.

Article
Cetl, Jiří. Filosofie na brněnské Filosofické fakultě 1945-55. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1955, vol. 4, iss. B3, pp. 116–117.

Article
Cetl, Jiří. [Findlay, John N. Plato und der Platonismus: eine Einführung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, vol. 32, iss. B30, pp. 123–124.

Article
Cetl, Jiří. [Hájek, Karol. Jednota filozofie a speciálnych vied]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1982, vol. 31, iss. B29, pp. 85–87.

Article
Cetl, Jiří. Hodnota přírody v dějinách evropské kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1988, vol. 37, iss. B35, pp. 37–56.

Article
Cetl, Jiří. [Hodovský, Ivan. Světový názor v ideologické konfrontaci]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1983, vol. 32, iss. B30, pp. 100–102.

Article
Cetl, Jiří. [Holl, Jann. Historische und systematische Untersuchungen zum Bedingungsverhältnis von Freiheit und Verantwortlichkeit]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1984, vol. 33, iss. B31, pp. 103–104.

Article
Cetl, Jiří. [Il'jenko, Eval'd Vasil'jevič. Dialektičeskaja logika: očerki istorii i teorii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1976, vol. 25, iss. B23, pp. 151–152.