Chalupa, Bohumír

Name variants:

Chalupa, Bohumír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 47.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Analýza procesu tvořivosti a organizace řešení problémů. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 25–76.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Analýza spokojenosti výzkumných pracovníků. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 217–232.

Article
Chalupa, Bohumír. [Anderson, Barry F. Cognitive psychology: the study of knowing, learning, and thinking]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 185–186.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Creativity in science and technology : psychological study. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 256–259.

Article
Chalupa, Bohumír. Experimentální výzkum vlivu některých činitelů na slovní pohotovost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 25–37.

Article
Chalupa, Bohumír. Heuristické řešení problémů se zřetelem ke komplexnosti odpovědi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 41–54.

Article
Chalupa, Bohumír. K devadesátinám člena korespondenta ČSAV Viléma Chmelaře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 123–124.

Article
Chalupa, Bohumír. K teoreticko-metodologickým otázkám experimentu v psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 15–27.

Article
Chalupa, Bohumír. [Klix, Friedhart. Information und Verhalten: kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung: Einführung in naturwissenschaftliche Grundlagen der allgemeinen Psychologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, vol. 23, iss. I9, pp. 153–155.

Article
Chalupa, Bohumír. La recherche psychologique des intoxications par les substances neurotropes industrielles. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, vol. 16, iss. I2, pp. 15–20.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Literatura. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 242–250.

Article
Chalupa, Bohumír. [Mehlhorn, Gerlinde; Mehlhorn, Hans-Georg. Zur Kritik der bürgerlichen Kreativitätsforschung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 181–183.

Article
Chalupa, Bohumír. [Meili, Richard. Struktur der Intelligenz: faktorenanalytische und denkpsychologische Untersuchung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 116–118.

Article
Chalupa, Bohumír. Mezinárodní konference "Experiment v psychologii". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, vol. 25, iss. I11, pp. 113–114.

Article
Chalupa, Bohumír. Návštěva sovětského psychologa na katedře psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, vol. 35, iss. I21, pp. 129.

Article
Chalupa, Bohumír. Osmdesátiny člena korespondenta ČSAV univ. prof. dr. Viléma Chmelaře, Dr.Sc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, vol. 21, iss. I7, pp. 9–20.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Osobnost a tvořivost. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 94–106.

Article
Chalupa, Bohumír. Posouzení psychické náročnosti u vybraného souboru prací v zemědělské výrobě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1976, vol. 25, iss. I11, pp. 21–60.

Article
Chalupa, Bohumír. Příspěvek k analýze struktur myšlení ve vědecké a technické tvořivosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, vol. 23, iss. I9, pp. 5–16.

Article
Chalupa, Bohumír. Problematika výzkumů pozornosti v současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 37–100.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Produkty a výsledky tvořivé činnosti. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 116–124.

Article
Chalupa, Bohumír. Průběh kontinuitní optické pozornosti jako ukazatel neuropsychické rovnováhy při chronické intoxikaci trichlorethylenem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1953, vol. 2, iss. B1, pp. 100–114.

Article
Chalupa, Bohumír. [Zur Psychologie des Gedächtnisses. Hrsg. von Friedhart Klix und Hubert Sydow]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 183–184.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Psychologická analýza práce pracovníků projektového ústavu. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 152–188.

Chapter
Chalupa, Bohumír. Psychologická analýza práce výzkumných pracovníků. In: Chalupa, Bohumír. Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie. 1973, pp. 130–151.