Chamonikolasová, Kaliopi

Name variants:

Chamonikolasová, Kaliopi (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Chamonikolasová, Kaliopi. Materiály k pozdně gotickému sochařství na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, vol. 37-38, iss. F32-33, pp. 74–77.

Article
Chamonikolasová, Kaliopi. Olivetská hora v Modřicích u Brna : poznámky k revizi názorů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36, pp. 95–104.