Kolbiarz Chmelinová, Katarína

Name variants:

Kolbiarz Chmelinová, Katarína (preferred)
Chmelinová, Katarína
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Kolbiarz Chmelinová, Katarína. Academician on the periphery : Johann Georg Walter in Modra. Opuscula historiae artium. 2022, vol. 71, iss. 1-2, pp. 106–119.

Chapter
Chmelinová, Katarína; Ragač, Radoslav. Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave. In: Orbis artium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. 2009, pp. 521–537.