Chovanková, Anežka

Name variants:

Chovanková, Anežka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Chovanková, Anežka. Dve podoby trestu v Platónovom dialógu Gorgias. Pro-Fil. 2014, vol. 15, iss. 2, pp. 48–57.