Cindlerová, Jana

Name variants:

Cindlerová, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Cindlerová, Jana. Arkádie : metachaos podle Stopparda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 139–144.

Chapter
Cindlerová, Jana. Fantastický svět divadelních her Karla Čapka. In: Na rozhraní světů : fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 2016, pp. 181–194.

Article
Cindlerová, Jana. Hra o slově / hra o slovo : Doggův Hamlet, Krhútův Makbeth. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2005, vol. 54, iss. Q8, pp. 199–205.

Article
Cindlerová, Jana. Transteatral 2003. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2004, vol. 53, iss. Q7, pp. 184–185.