Dobrušský děkanát a jeho klérus do roku 1436

Title: Dobrušský děkanát a jeho klérus do roku 1436
Variant title:
  • The Dobruška deanery and its clergy until 1436
Source document: Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 245-312
Extent
245-312
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the parish topography of the Dobruška deanery and its clergy until 1436. The focus is on defining the extent of the deanery, the patronages of churches, papal tithes and the distribution of the patronage right. It also deals with the factors associated with the benefice work of clerics. The study focuses on the following issues: who was chosen for presentations; where the clerics came from; how long they worked at benefices; and why their work ended. It also analyzes the careers and mobility of clerics, and with reference to particular cases explains possible motives for exchanging benefices.
Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu specifického výzkumu na Filozofické fakultě MU MUNI/A/1280/2020 Církevní správa a farní klérus pražské diecéze do doby husitské. Za cenné rady a mnohé užitečné připomínky při psaní tohoto článku jsem zavázán Dr. Petru Elbelovi a za pomoc při jeho přípravě bych chtěl rovněž poděkovat Kristýně Seidlové.