Čiripová, Dáša

Name variants:

Čiripová, Dáša (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Čiripová, Dáša. Krásno a jeho druhá tvár v období neskorej antiky : (krásno vo filozofii Plotina a v dramatickej podobě u Senecu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2003, vol. 52, iss. Q6, pp. 31–37.

Article
Čiripová, Dáša. Political body in relation to memory and history. Theatralia. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 155–157.

Article
Čiripová, Dáša. Boj solitérov v umení aj živote. Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 2, Supplementum, pp. 102–104.