Čižmárová, Libuše

Name variants:

Čižmárová, Libuše (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Čižmárová, Libuše. K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, vol. 49, iss. A48, pp. 121–125.

Article
Čižmárová, Libuše. Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 69–74.

Article
Čižmárová, Libuše. [Sebrané spisy Václava Machka 1 a 2]. Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 240–242.

Article
Čižmárová, Libuše. [Siatkowski, Janusz. Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach]. Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 4, pp. 60–63.

Article
Čižmárová, Libuše. Úvahy k rekonstrukci vývoje kvantity v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. 213–221.