Cvetler, Jiří

Name variants:

Cvetler, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Cvetler, Jiří. Jak čeští inženýři Jiří Prošek a Antonín Pelc pomáhali připravovat dubnové povstání z r. 1876. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1976-1977, vol. 25-26, iss. C23-24, pp. 191–192.

Chapter
Cvetler, Jiří. Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Stefana Dušana. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, pp. 121–126.

Chapter
Cvetler, Jiří. Český a slovenský podíl na poznávání zákoníku cara Štěpána Dušana. In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, pp. 95–145.

Article
Cvetler, Jiří. Vystoupení dr. Fr. L. Riegra ve prospěch Bulharů r. 1885. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, vol. 29, iss. C27, pp. 127–130.