Damborský, Jiří

Name variants:

Damborský, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Damborský, Jiří. K pětašedesátinám profesora Josefa Anderše. Opera Slavica. 2004, vol. 14, iss. 4, pp. 44–45.

Chapter
Damborský, Jiří. Věty s dativním samemu v polštině. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 297–301.