Dan, Jiří

Name variants:

Dan, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Dan, Jiří; Plocek, Karel. 40 let brněnské psychologické poradny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 169–173.

Article
Dan, Jiří; Mahagna, Yousef. Charakteristiky rodinného prostředí v rodinách českých a v rodinách arabských obyvatel Izraele : příspěvek k transkulturní analýze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 129–141.

Article
Dan, Jiří. Die Entwicklungsdynamik der Leseleistung von Kindern mit Legasthenie und die Möglichkeiten ihrer Beeinflussung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 139–142.

Article
Dan, Jiří. [Kern, Hans; Mehl, Christine; Nolz, Hellfried; Peter, Martin; Wintersperger, Regina. Projekt Psychologie: (einschließlich Entwicklungspsychologie)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 148.

Article
Dan, Jiří. Národní lokalizace testu WISC-III uk: variabilita výkonů v testu v závislosti na délce praxe administrujícího psychologa : příspěvek k ověření objektivity testu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 87–94.

Article
Dan, Jiří. [Peterander, Franz; Speck, Otto (Hrsg.). Frühförderung in Europa]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 175–176.

Article
Dan, Jiří. Psychodiagnostické činnosti v systémech institucionalizované psychologické pomoci člověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, vol. 37, iss. I23, pp. 107–117.

Article
Dan, Jiří; Janíčková, Lenka. Role ženy a muže v eufunkčním a dysfunkčním manželství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 67–77.

Article
Dan, Jiří; Mahagna, Yousef. Role ženy a muže v eufunkčním manželství českém a arabském - příspěvek k transkulturní analýze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. 89–103.

Article
Dan, Jiří. Rostoharovo pojetí psychologických základů počátečního čtení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, vol. 47, iss. P3, pp. 99–104.

Article
Dan, Jiří. [Trautner, Hanns Martin. Lehrbuch der Entwicklungspsychologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 103–104.

Article
Hanáková, Darina; Dan, Jiří. Vliv speleoterapie na aktuální psychický výkon dětí s asthma bronchiale. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 139–148.

Article
Dan, Jiří. Vývojová dynamika čtenářského výkonu dětí s dyslexií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. 141–168.

Article
Dan, Jiří. [Wahl Diethlem; Weinert, Franz E.; Huber, Günter L. Psychologie für die Schulpraxis: ein handlungsorientiertes Lehrbuch für Lehrer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 91–92.