Derner, Kryštof

Name variants:

Derner, Kryštof (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Crkal, Jiří; Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 887–923.

Article
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Večeřa, Josef. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 925–947.

Article
Derner, Kryštof; Hrubý, Petr. Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 213–245.