Deutsch, Martin

Name variants:

Deutsch, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Deutsch, Martin. Johann Christoph Laidig a jeho ilustrace Zlatého Nebe Klíče od Martina von Cochema. Opuscula historiae artium. 2016, vol. 65, iss. 2, pp. 76–89.

Article
Deutsch, Martin. Mezi slovem a obrazem : panegyrika a efemérní dekorace při oslavách kanonizace Františka Borgii u brněnských jezuitů. Opuscula historiae artium. 2021, vol. 70, iss. 1, pp. 78–91.

Article
Deutsch, Martin. Slavobrána a slavnostní ohňostroj v Brně u příležitosti sňatku Josefa I. s Amálií Vilemínou v roce 1699. Opuscula historiae artium. 2019, vol. 68, iss. 1, pp. 56–67.