Doležalová, Kateřina

Name variants:

Doležalová, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Doležalová, Kateřina; Slavíček, Karel; Mazáčková, Jana. Čtyři sezóny výzkumu a experimentální výroby vrcholně a pozdně středověké keramiky na vědecko-výzkumné stanici v Panské Lhotě. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 18–24.

Article
Bočková, Zdeňka; Doležalová, Kateřina; Kochan, Šimon; Mazáčková, Jana; Slavíček, Karel; Těsnohlídek, Jakub. Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119–137.

Article
Doležalová, Kateřina. První ženy moravské archeologie. Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 2, pp. 63–78.

Chapter
Schindlerová, Patrícia; Doležalová, Kateřina. Spracovanie keramického súboru z archeologického výskumu v Mrákotíne. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 99–109.

Chapter
Doležalová, Kateřina; Čapek, Ladislav. Úvodní slovo. In: Workshopy ke středověké a novověké keramice : Panská Lhota 2015. 2016, pp. 3–4.