Farkašová, Etela

Name variants:

Farkašová, Etela (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Book
Głombik, Czesław; Farkašová, Etela; Pauza, Miroslav. Brněnské přednášky. III. 2000

Chapter
Farkašová, Etela. O vzťahu literaúry a filozofie : (s ohľadom na poznávacie kompetencie). In: Głombik, Czesław. , Farkašová, Etela. , Pauza, Miroslav. Brněnské přednášky. III. 2000, pp. 24–39.