Fiala, Jiří

Name variants:

Fiala, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Slováčková, Kateřina; Fiala, Jiří. Internetová databáze literatury o Josefu Dobrovském. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 61–65.

Article
Fiala, Jiří. Marie Sobotková opět jubilující. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 161–165.

Article
Fiala, Jiří. Moravské lidové písně kosmické. Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 145–154.

Article
Fiala, Jiří. P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci : ze života jezuitského hodnostáře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 57–73.

Article
Fiala, Jiří. P. Timotej Raisky, S.J., olomoucký univerzitní rektor a český jezuitský provinciál. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 101–122.

Chapter
Sobotková, Marie; Fiala, Jiří; Dobrotová, Ivana. slavic-net.upol.cz - prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu. In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). 2005, pp. 215–225.

Article
Sobotková, Marie; Fiala, Jiří. Z korespondence Josefa Dobrovského v letech 1778–1827. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 41–53.