Flídrová, Helena

Name variants:

Flídrová, Helena (preferred)
Флидрова, Gelena
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Article
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva. [Csiriková, Marie; Koníčková, Nataša. Rusko-český, česko-ruský slovník: s důrazem na užití ve větách]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 2, pp. 57–59.

Article
Flídrová, Helena. Dvakrát z olomoucké rusistiky. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 4, pp. 50–51.

Article
Flídrová, Helena. Dvě monografie o imperativu. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 2, pp. 54–56.

Article
Flídrová, Helena. K šedesátinám profesora Anderše. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 2, pp. 36–37.

Article
Flídrová, Helena. K styčné oblasti mezi rozkazovacími a přacími větami. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 2, pp. 35–38.

Article
Flídrová, Helena. K výzvové modalitě vyjádřené infinitivem v ruštině a v češtině. Opera Slavica. 1995, vol. 5, iss. 2, pp. 33–37.

Article
Flídrová, Helena. K životnímu jubileu olomoucké slavistky Zdeňky Vychodilové. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 2, pp. 57–59.

Article
Flídrová, Helena. [Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy]. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. 48–50.

Article
Flídrová, Helena. Nový pohled na větné členy v ruské a české syntaxi. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 2, pp. 73–77.

Article
Flídrová, Helena. O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou. Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 24–28.

Article
Flídrová, Helena; Vychodilová, Zdeňka. Odešel doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (31. 12. 1944 – 1. 3. 2022). Новая русистика. 2022, vol. 15, iss. 2, pp. 85–86.

Article
Flídrová, Helena; Vysloužilová, Eva. Profesoru Zimkovi k sedmdesátinám. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 4, pp. 46–48.

Chapter
Flídrová, Helena. Reakce na apel v dialogu. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 213–217.

Article
Flídrová, Helena. Ruské a české syntaktické termíny ve srovnávacím pojetí. Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 4, pp. 73–77.

Article
Flídrová, Helena. Ruský imperativ s lexikálním významem a jeho české ekvivalenty. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 2, pp. 14–20.

Article
Vysloužilová, Eva; Flídrová, Helena. Slovníky a "nadslovníky" Petra Dvořáčka. Opera Slavica. 1994, vol. 4, iss. 4, pp. 58–59.

Article
Flídrová, Helena. [Vobořil, L. Ruská anekdota – žánr, jazyk, text]. Opera Slavica. 2011, vol. 21, iss. 4, pp. 57–59.

Article
Flídrová, Helena. [Vobořil, Ladislav. Praktická cvičení z ruštiny pro filology-překladatele (výklad a cvičení) 1, 2]. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 2, pp. 86–87.

Article
Flídrová, Helena; Pechal, Zdeněk. X. Olomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 1, pp. 49–51.

Article
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 2, pp. 42–44.

Article
Vysloužilová, Eva; Vychodilová, Zdeňka; Pechal, Zdeněk; Stěpanova, Ludmila; Flídrová, Helena. XV-е Оломоуцкие дни русистов. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 32–34.

Article
Flídrová, Helena. Znovu "Nezapomínejme ruštinu". Opera Slavica. 2006, vol. 16, iss. 2, pp. 53–54.