Funk, Lukáš

Name variants:

Funk, Lukáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Vařeka, Pavel; Balý, Radek; Funk, Lukáš; Galusová, Lucie. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 101–117.

Article
Funk, Lukáš; Váňa, Martin. Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 799–807.

Article
Funk, Lukáš; Galusová, Lucie. Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 395–405.