Głombik, Czesław

Name variants:

Głombik, Czesław (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Book
Głombik, Czesław; Farkašová, Etela; Pauza, Miroslav. Brněnské přednášky. III. 2000

Article
Głombik, Czesław. Franc Grivec o rozdělených slovanských kulturách : česká a polská inspirace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2003, vol. 52, iss. B50, pp. 7–14.

Chapter
Głombik, Czesław. Lvovsko-varšavská škola, její vznik, vývoj a význam. In: Głombik, Czesław. , Farkašová, Etela. , Pauza, Miroslav. Brněnské přednášky. III. 2000, pp. 3–23.

Article
Głombik, Czesław. Z historie polských setkání s Janem Patočkou : o sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách. Studia philosophica. 2010, vol. 57, iss. 1, pp. 47–58.