Göbelová, Irena

Name variants:

Göbelová, Irena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Göbelová, Irena; Humpolíček, Pavel; Kuběna, Aleš. Ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí specifickou pohybovou aktivitou (DDR) u dětí středního školního věku s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 19–35.