Hain, Simone

Name variants:

Hain, Simone (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Kudělka, Zdeněk. Drobnosti k barokní architektuře Moravy III. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 63–71.

Article
Hain, Simone. Zum ikonographischen Programm eines Freskenzyklus von Franz Anton Maulbertsch. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, vol. 30, iss. F25, pp. 71.