Halama, Jakub

Name variants:

Halama, Jakub (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Hlubek, Lukáš; Halama, Jakub; Baják, Martin. Současný stav poznání zaniklé středověké vsi Stříteže (k. ú. Svinov u Pavlova). Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 611–639.

Article
Goš, Vladimír; Halama, Jakub. Šumperk, ulice Na Hradbách : provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 203–217.