Havelka, Rudolf

Name variants:

Havelka, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Havelka, Rudolf. [Jiráň, L., ed.; Venclová, N., ed. Archeologie pravěkých Čech]. Sacra. 2009, vol. 7, iss. 1, pp. 98–107.

Article
Havelka, Rudolf. [Mithen, Steven J. Konec doby ledové: dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5000 př. Kr.]. Sacra. 2006, vol. 4, iss. 2, pp. 85–90.

Article
Havelka, Rudolf. Nástin náboženských tradic Lesních Něnců. Sacra. 2012, vol. 10, iss. 2, pp. 5–32.

Article
Havelka, Rudolf. Nově vyšlé knihy s religionistickou tematikou. Sacra. 2008, vol. 6, iss. 1, pp. 97–98.

Article
Havelka, Rudolf; Chalupa, Aleš. [Podborský, Vladimír. Náboženství pravěkých Evropanů]. Religio. 2007, vol. 15, iss. 2, pp. 291–295.

Article
Havelka, Rudolf. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2009, vol. 7, iss. 1, pp. 111–113.

Article
Havelka, Rudolf. Výběr z nově vyšlých titulů. Sacra. 2008, vol. 6, iss. 2, pp. 127–129.