Havlíková, Lubomíra

Name variants:

Havlíková, Lubomíra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Havlíková, Lubomíra. Balkanistická studia a počátky české byzantologie. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 13–18.

Chapter
Havlíková, Lubomíra. K počátkům české a slovenské byzantologie P.J. Šafařík - J. Bidlo - M. Weingart. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 140–146.

Article
Havlíková, Lubomíra. [Litavrin, Gennadij Grigor'jevič. Kak žili vizantijcy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 19741975, vol. 23-24, iss. C21-22, pp. 192–193.

Chapter
Havlíková, Lubomíra. Pražská léta Jána Stanislava a československá byzantologie. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, pp. 116–126.

Article
Havlíková, Lubomíra. Sádrové odlitky, Masarykova univerzita a "Výstava soudobé kultury v Československu" v Brně. Studia historica Brunensia. 2010, vol. 57, iss. 2, pp. 73–82.