Havrda, Jan

Name variants:

Havrda, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Havrda, Jan; Matějková, Kristýna. Hrnčíři ve středověké Praze : výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 23–51.

Article
Havrda, Jan; Tryml, Michal. Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 109–118.

Article
Havrda, Jan; Zavřel, Jan. Nové archeometalurgické nálezy z areálu Klementina v Praze. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 983–999.

Article
Havrda, Jan; Žďárská, Anna. Příspěvek k poznání pokročilých hygienických zařízení v raně barokní Praze. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 2, pp. 385–420.