Hebedová, Petra

Name variants:
Hebedová, Petra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 32.

Chapter
Hebedová, Petra. Adverbia a adpozice. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Číslovky. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter

Chapter
Hebedová, Petra. Fonologie a ortografie. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter

Chapter

Chapter
Hebedová, Petra. Jména. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Literatura. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016

Chapter
Hebedová, Petra. Obsah. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Obsah. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016

Chapter
Hebedová, Petra. Obvyklejší derivační sufixy. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Použitá literatura. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Použité zkratky. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter

Chapter
Hebedová, Petra. Předmluva. In: Hebedová, Petra. Estonský a finský illativ v pohledu kognitivní gramatiky. 2016

Chapter
Hebedová, Petra. Různé podoby kmene. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Slovesa. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Chapter
Hebedová, Petra. Slovo úvodem. In: Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013

Book
Hebedová, Petra. Stručná gramatika estonštiny. 2013