Helfert, Vladimír

Name variants:

Helfert, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Article
Helfert, Vladimír. Die Periodisierung der Musikgeschichte : zur Frage der geschichtlichen Entwicklungslogik der Musik. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1978-1979, vol. 27-28, iss. H13-14, pp. 43–68.

Chapter
Helfert, Vladimír. Emigrace. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 125–189.

Chapter
Helfert, Vladimír. Georg Benda : Zum Problem der böhmischen Musikemigration : Auszug. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 191–202.

Chapter
Helfert, Vladimír. Georg Benda : Zum Problem der böhmischen Musiker-Emigration. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 239–253.

Chapter
Helfert, Vladimír. Hudba a divadlo v Gotě. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 155–232.

Chapter
Helfert, Vladimír. Muzikantské tradice. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 17–57.

Chapter
Helfert, Vladimír. Náčrtek hlavních rysů Jiřího Bendy. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 15–16.

Article
Helfert, Vladimír. Notace v Jistebnickém kancionále : zásady přepisu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1983, vol. 32, iss. H18, pp. 47–72.

Chapter
Helfert, Vladimír. Osvícená Gota. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 7–58.

Chapter
Helfert, Vladimír. Předmluva. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 5–13.

Chapter
Helfert, Vladimír. Předmluva. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 3–5.

Chapter
Helfert, Vladimír. Příloha II. In: Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce. 1979, pp. 85–94.

Chapter
Helfert, Vladimír. Rejstřík jmen osobních a místních. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 203–211.

Chapter
Helfert, Vladimír. Rejstříky jmen osobních a místních. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 255–266.

Chapter
Helfert, Vladimír. Repertoir italského intermezza v Gotě 1765-1767 : příloha. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 233–237.

Chapter
Helfert, Vladimír. U jesuitů. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. Část 1, Základy. 1929, pp. 59–124.

Article
Helfert, Vladimír. Úkoly české hudební historiografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1976-1977, vol. 25-26, iss. H11-12, pp. 53–61.

Chapter
Helfert, Vladimír. Umělecké ideové proudy v Gotě. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 105–154.

Chapter
Helfert, Vladimír. V nové domovině. In: Helfert, Vladimír. Jiří Benda : příspěvek k problému české hudební emigrace. II. část. 1. díl, Gota, 1750-1774. 1934, pp. 59–103.