Hladík, Ladislav

Name variants:

Hladík, Ladislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Hladík, Ladislav; Svoboda, Mojmír. Internalita a externalita a školní úspěšnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 99–104.