Hlavsa, Zdeněk

Name variants:

Hlavsa, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Hlavsa, Zdeněk. How to introduce modal expressions into action clauses?. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 121–122.

Chapter
Hlavsa, Zdeněk. K problému aktuálnosti jako modifikační charakteristiky. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 141–144.